astrobiyologlar | Gökkurt Sözlük
bir astrobiyolog, yaşamın dünya’nın ötesinde var
olma olasılığını inceler. astrobiyologlar, yaşamın nasıl oluştuğunu ve birçok farklı ortamda yaşamın nasıl sürebileceğini anlamaya çalışırlar.
koşulların yaşamı destekleyip desteklemediğini görmek için çeşitli gezegenleri ve uyduları gözlemlerler.