askeri darbe | Gökkurt Sözlük
askeri darbe, bir ülkede ordu mensuplarının kendi hükümetlerini zorla değiştirmeye çalıştığı bir durumdur. bir hükümet, ülkeyi yönetirken bazen ordu mensupları bu hükümetin kararlarını beğenmeyebilir veya memnun olmayabilir. askeri darbe, bu durumda ordu mensuplarının hükümeti zorla devirmek veya hükümeti değiştirmek için güç kullanması anlamına gelir.