Apollon - Gökkurt Sözlük
"Apollon Anadolu kökenli bir Tanrıdır. Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. güneş, müzik ve sanat tanrısıdır. İnsanlarla tanrılar arasında bağı kurar. Telli çalgı olan lir çalar. Hastalara şifa olduğu söylenir. Sembolü defnedir. Sarışın ve çok yakışıklıdır. Orijini Yunan olan Apollon, Roma mitolojisine Apollo ismiyle geçmiştir."