An - Gökkurt Sözlük
Gök tanrısı An'ın Sümerler tarafından panteonun en yüksek hükümdarı düşünüldüğüne inanılıyordu. An, Sümerce cennet anlamına gelen bir kelimedir ve tüm tanrıların babasını temsil eder. Eşi yeryüzü tanrısı Ki'dir. Sümer geleneğinde, dünyadan ayrıldığında cenneti devralan ve bildiğimiz gibi evreni yaratan An'dır. En önemli tanrılardan biri olmasına rağmen, An kötü tanımlanmış ve sanatta belirsiz ikonografi ve niteliklerle temsil edilmiştir. Sembolü boynuzlu bir şapkadır. Cennet, gökyüzü ve gökyüzü tanrılarının yaşadığı "yukarıdaki büyük" olarak adlandırılan gökyüzünün üzerindeki boşluktan oluşuyordu. An ile birlikte ay tanrısı Nanna vardı. Enlil, hava tanrısı ve eşi hava tanrıçası Ninlil, 2500 yıllarından kalma kaynaklara göre Enlil'in panteonun lideri olarak An'ın yerini aldığına inanılır.