ahmet taşağıl – Gökkurt Sözlük
islam öncesi türk tarihi araştırmalarıyla tanınan türk tarihçidir
(d. 1964).
1985'te i̇stanbul üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu ve tayvan'a çince öğrenmeye gitti. 1986 sonlarında türkiye'ye döndü ve i̇stanbul üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına başladı.

gök-türk ülkesine gelen çinli elçilerin raporlarına göre gök-türk-çin i̇lişkileri (552-630) (1988) tezi ile yüksek lisans,
gök-türkler (542-630) (1991) tezi ile doktora ünvanını aldı.
mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi tarih bölümünde çalışmaya başladı. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu.
birçok ülkede alan çalışması* gerçekleştirdi.
2006'da, moğolistan tarafından devlet onur madalyası verilmiştir. türk tarih kurumu bilim kurulu üyesidir.

bazı eserleri:
• bilge türk: tonyukuk
• göktürkler 1, 2, 3
• bilge kağan'ın vasiyeti
• kök tengri'nin çocukları: avrasya bozkırlarında i̇slam öncesi türk tarihi
• çin kaynaklarına göre eski türk boyları

derlerdikleri:
• i̇nsanlığın serüveni: dünyanın oluşumundan sanayi devrimi'ne
• ipek yolu

söyleşileri:
• i̇slamiyet öncesi türkler (pelin çift ile birlikte)

*alan veya saha araştırması, laboratuvar, kütüphane veya işyeri ortamının dışında ham verilerin toplanmasıdır.