Agahi Dede - Gökkurt Sözlük
Belgrad’lıdır. Asıl ismi Yaşar, mahlası Agâhi'dır. Kırşehir Bektaşî dergâhına vakfettiği bir nefes mecmuasında mührünün tarihi (H. 1275) olduğuna göre 19. asır Bektaşîlerinden olduğu anlaşılmaktadır.