Abidin Baba - Gökkurt Sözlük
1877 (H. 1293)' te Yanya’da Leskovik dergâhını uyandırmıştır. Son zamanlarda meflûç bir halde idi. İsmini sordukları zaman, karatahtaya Ali diye yazardı. Vefatı 1909 (H. 1325) tarihine tesadüf eder.