Gökkurt Sözlük - Yeni nesil katılımcı Türkçü sözlük - Gökkurt Sözlük
aznavur kelimesinin anlamı kesin olarak belli değildir. suratsız, iriyarı ve iyi ahlâk sahibi olmayan mânâlarına gelmektedir.
"ayıntab" bugünkü "gaziantep" şehrinin eski adı. kurtuluş savaşı'nda fransızlar'a karşı kahramanca savaşmasından dolayı cumhuriyetten sonra adı gaziantep yapılmıştır. "antep", "ayıntab"ın yerli halk söyleyişidir.
yazı aletliği. kamış kalemle mürekkep hokkasının birlikte konulduğu sanatkârane yapılmış madenî kap. belde taşınırdı.
kurallara aykırı hareket etme (3 saniye - 9 saniye gibi), topu dışarı çıkarma veya rakibe kaptırmaya “turnover” yani “top kaybı” denir.