Gökkurt Sözlük - Yeni nesil katılımcı Türkçü sözlük - Gökkurt Sözlük
Yazması Zahiriye kütüphanesinde Hadis bölümü no: 248`dedir. 23-29 ve son sayfası noksandır.
(G.A.S.;195)
Dut Ağacının Altında kitabı 9 hikayeden oluşan ve okurken sanki yolculuktaymışız hissi yaşatan bir kitap. Bir solukta bitirilecek, samimi bir şekilde ve samimi duyguları kelimelere döktüğü, bizden bizim içimizden çıkan karakterlerle çok güzel yorumlar alan bir kitap. Kitaba kitap yurdundan ulaşabilirsiniz
Kahire`de 1931`de basılmıştır. 1978`de de Suud baskısı yapılmıştır. Ocak 1993`te Ankara`da Mehmed Emin Akın tarafından yapılan tercemesi basılmıştır.
Muhammed Amr Bin Abdullatif tahkiki ile Beyrut`ta 1406`da Aziz Bin Abdülfettah el Kari tahkiki ile Medine`de 1408 yılında basılmıştır.
Kasırgalara, fırtınalara, tayfunlara ve burgaçlara sebep olur. Atı yıldırıma dönüşür. Uluğ Kayın’ın
dibindeki Yaşam Suyu’na bekçilik yapar. 77 Kuzey Tanrısının temsilcisidir. Sembol rengi Kara’dır.
Tek ayaklı, tek kollu, tek elli, tek bacaklı ve tek ayaklıdır. Tek gözlüdür ve o gözünü de uzun kirpikler örter. Gözüne göründüğü kişinin sahibi olur ve o ne istiyorsa yapar fakat karşılığında onun ruhunasahip olur. Bu yönüyle Faust’taki Mefisto’yu (İblisi) andırır.
Tanrının elçiliğini yapan kutsal varlık. Işıktan yaratılmıştır. Herbirinin ayrı bir görevi vardır, örneğin İslam inancında Münkir ve Nekir adlı iki melek ölümden sonra kabirde insanın ilk sorgusunu yaparlar.
Rüyaları yorumlayan kişi. Rüya yorumlayanların en önde geleni Hz. Yusuf’tur. Rüyalardaki bazı
işaretlere dayanarak geleceğe dair çıkarımlarda bulunur.
Yol cini.
Yollarda gezen bir varlık. Görenlere talih ve baht getirir. Uğur kelimesi buradan türemiştir.
Talih, baht, şans. Rastlantıları düzenlidiğine inanılan, iyi veya kötü durumları belirleyen soyut güç. Urasa ile bağlantılıdır. Namus, şeref haysiyet gibi anlamları da bulunur.
Burç.
Gökyüzünü oniki bölüme ayıran takımyıldızlardan her biri. Türk kültüründe göğün bir eksen etrafında dönüşünün sonucu olarak yılın her bir ayını temsil eden takımyıldızlardır.